Velkommen til OD Agro

Ole Dalum er uddannet agrarøkonom fra Næsgård Agerbrugsskole i 1987.

Har beskæftiget sig med planteavlsrådgivning siden 1989, først som planteavlskonsulent på Djursland og siden som selvstændig rådgiver.

OD Agro blev startet i 1993, og har siden etableret en fast og stabil kundekreds.
Ole Dalum har en meget bred erfaring indenfor korn-, frø-, kartoffelavl og grovfoder.
De sidste nye forsøg og afprøvninger omsættes til praktiske løsninger for den enkelte landmand.

Kontoret er beliggende ved Øster Hornum mellem Nibe og Støvring, men yder rådgivning over hele Jylland og flere lande i Øst Europa.

Forretningsgrundlag

Der sættes focus på nettoresultater i marken, og der skal være et højt udbytte til at betale omkostningerne. Den enkelte bedrift analyseres, og der laves en plan for hvordan målene kan nåes. Der tænkes på hele bedriften, hvor planteavlen er en del af helheden. Den sidste nye viden formidles videre, så den kan anvendes i praksis. Det gælder såvel forsøg som omsættes ,og ny lovgivning som den enkelte bedrift skal tilpasse sig. Nøgleordet er konstant tilpasning, hvis bedriften skal være levedygtig. Lovgivning og nye hjælpestoffer til den enkelte bedrift bliver til stadighed mere kompliceret, så det er næsten umuligt for den enkelte at holde sig opdateret. Her står OD Agro til rådighed med ekspertise, og er hele tiden på forkant med udviklingen.

Rådgivning

  • Markplaner og sædskifteplaner
  • Gødningsplaner og gødningsregnskaber
  • Sprøjteplaner
  • Ansøgning om enkeltbetaling og flytning af betalingsrettigheder
  • Erstatningsopgørelser
  • Rådgivning om jordbehandling
  • Rådgivning omkring salg af afgrøder og køb af hjælpestoffer
  • Markbesøg i vækstsæsonen
  • Telefonrådgivning

Planlægningen og registering foregår i Næsgård Mark, hvor Ole Dalum har arbejdet med programmet siden opstarten i 1987. Alle gødningsregnskaber indberettes elektronisk til GHI og enkeltbetaling laves elektronisk med markkort i IMK.

OD Agro har et stort netværk af private konsunlenter indenfor planteavl, svineproduktion, kvægproduktion, økonomi, handel, maskiner og miljørådgivning. Disse fungerer som faglig sparing i hverdagen.

Planteavl

Ved siden af rådgivning drives der 45 ha planteavl, som aftager husdyrgødningen fra et Biogasanlæg. Der dyrkes traditionelle afgrøder i sædskiftet, og der er en mindre maskinpark, som klarer opgaverne i marken undtagen gylleudkørsel.

Der laves en del forsøg med forskellige strategier indenfor gødning og planteværn – det er altid godt at prøve nye ideer på egen “krop”.

Aktuelt

Focus TD klar til såning af Vinterraps 2018.

Kontakt

Ole Dalum

Volstrupvej 59

9240 Nibe

Mobil: 40175736

Mail: od@odagro.dk

Ole Dalum

Ole Dalum

Indehaver

7 + 8 =